АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
повратак на сајт Одсека

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ АКАДЕМСКИХ И СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У целој Европи и свету постоји подела студија на академске (engl. Academic studies) и струковне (примењене) студије (engl. Applied studies). Академске студије нуде широко теоријско знање којим се студенти оспособљавају за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа. Након завршетка основних академских студија могуће је наставити студирање на мастер академским студијама, затим на специјалистичким академским студијама и уколико се одлучите за научну каријеру на докторским академским студијама.

Струковне студије су првенствено оријентисане на усвајању практичних и применљивих знања, са фокусом на то студенти буду оспособљени за рад одмах по завршетку студија. Због тога је на овим студијама акценат на стручном и практичном раду, као и на обавезној пракси у привреди. Након завршетка основних струковних студија у трајању од 3 године, могуће је наставити студирање на мастер или специјалистичким струковним студијама. У овом тренутку у Србији још увек не постоје докторске струковне студије, као што је то случај у иностранству.


СТЕПЕН СТУДИЈА

Постоје три степена високог образовања. Сваки ниво студија носи одређен број бодова (ЕСПБ – Европски систем Преноса Бодова) и траје одређен број семестара.

  1. Први степен – основне академске студије (3 или 4 године - 180 или 240 ЕСПБ), основне струковне студије у трајању од 3 године (180 ЕСПБ) након којих је могуће уписати специјалистичке струковне студије у трајању од 1 године и додатних 60 ЕСПБ;
  2. Други степен – мастер академске студије (1 или 2 године - 60 или 120 ЕСПБ) након којих је могуће уписати специјалистичке академске студије у трајању од 1 године са додатних 60 ЕСПБ и мастер струковне студије у трајању од 2 године и 120 ЕСПБ;
  3. Трећи степен – докторске академске студије.

СТУДИРАЊЕ НА ДРЖАВНИМ ИЛИ ПРИВАТНИМ УСТАНОВАМА

Дипломе државних и приватних високошколских установа су пред законом изједначене, али у пракси то није увек тако. Послодавци често имају више поверења у дипломе установа које имају дугу традицију у образовању и са чијим дипломцима су имали добра искуства, а ту свакако предњаче државне установе. Поред тога, треба имати у виду и још неке привилегије које постоје на државним установама:

Погледај зашто изабрати Академију техничких струковних студија Београд и које су наше предности у односу на остале.


© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ