АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
повратак на сајт Одсека

ЛОКАЦИЈА

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите се налази у непосредној близини центра Земуна у улици Наде Димић број 4. Одлично смо повезани са осталим деловима града великим бројем линија јавног градског превоза. Од Студентског дома Нови Београд, удаљени смо 3км.САВРЕМЕНА ОПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

Настава се изводи на 2240m2 у оквиру којих се налазе 2 велика амфитеатра, 5 учионица, библиотека, лабораторије за физику, хемију, испитивање материјала, конвенционалне поступке обраде, заштиту од пожара и процесну технику и термотехнику. Одсек располаже најсавременијом опремом за реализацију наставних и практичних активности у областима које изучава. Студенти имају могућност да развијају своје вештине кроз рад у студентским организацијама, програмима међународне размене студента и стручне праксе у компанијама.

Скриптарница у холу Одсека
Један од амфитеатара Одсека
Библиотека Одсека
Једна од рачунарских учионица
Обрадни центар ИЛР 50 ХБГ ОЦ
Спортски терени у дворишту Одсека

Погледај које студијске програме можеш да упишеш и које звање ћеш стећи након завршетка студија.

© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ