АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
повратак на сајт Одсека

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на основне студије имају сва лица која су завршила гимназију или средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању. Крајем маја се објављује Конкурс за упис који садржи све потребне информације и термине за подношење докумената и полагање пријемног испита у првом и другом уписном року. За конкурисање за упис на основне струковне студије подносе на увид оригинална документа (или оверене фотокопије), а уз попуњен образац Пријаве на конкурс предају се фотокопије докумената (није потребна оверена фотокопија):

Пријемни испит је изборни. Полаже се тест опште културе или тест из математике.

Након успешно положеног пријемног испита, следи упис где је потребно доставити:

Више од 97% бруцоша уписаних на Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите у текућу школску годину успело је да обезбеди своје место на буџету. Тиме оправдавамо нашу улогу државне образовне установе, да квалитетно образовање буде доступно свима.


УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Право уписа на специјалистичке и мастер струковне студије имају кандидати који су претходно завршили одговарајуће основне струковне студије у обиму од минимум 180 ЕСПБ бодова. Крајем маја се објављује Конкурс за упис, који се реализује у септембру, а који садржи све потребне информације и термине за подношење докумената:

Пријем кандидата се врши на основу ранг листе. Рангирање се врши на основу успеха постигнутог на основним студијама (стартни поени) и на основу радног искуства у струци (додатни поени). Детаљније информације о: Одсеку за саобраћај, машинство и инжењерство заштите, Академији техничких струковних студија Београд, студијским програмима, предметима, начину студирања, као и сва актуелна обавештења можете наћи на нашој главној интернет презентацији www.tehnikum.edu.rs.

© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ