АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
повратак на сајт Одсека

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Основне струковне студије трају три школске године и завршетком студија стичеш диплому обима 180 ЕСПБ бодова са одговарајућим стручним називом:


МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Након завршених основних, можеш уписати мастер струковне студије у трајању од две школске године чиме стичеш додатну мастер диплому обима 120 ЕСПБ бодова са одговарајућим стручним називом:

© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ