АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
повратак на сајт Одсека

Имаш још недоумица или питања? Стојимо на располагању. Ми смо ту због вас.

ОТВОРЕНА ШКОЛА - радним данима
07:00 - 21:00

e-пошта
info@tehnikum.edu.rs

ТЕЛЕФОНИ

Руководилац Одсека
011/2619-673 (08:00 - 14:30)

Секретар
011/2619-673 (08:00 - 14:30)

Студентска служба
011/2618-242 (08:00 - 14:30)

Материјално - финансијска служба
011/2619-673 (08:00 - 14:30)

Портирска служба
011/2618-242 (0 - 24)

© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ