АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
повратак на сајт Одсека

Укратко о нама

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите је део Академије техничких струковних студија Београд, државне акредитоване високошколске установе. Одсек је правни наследник Више техничке машинске школе Земун, која је 2007. постала Висока школа струковних студија „Техникум Таурунум“, а 2019. године смо заједно са још три високе школе унапређени у Академију техничких струковних студија Београд. Само на нашем Одсеку до сада је дипломирало више од 9000 студената а наше дипломе су веома цењене у земљи и региону, захваљујући традицији у образовању дугој више од 60 година. Код нас се образују будући инжењери из области: машинства, саобраћаја, заштите на раду и заштите од пожара, на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама.

САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО

Буџет: 75 места
Самофинансирање: 5 места

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Буџет: 25 места
Самофинансирање: 5 места

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И СПАСАВАЊЕ

Буџет: 20 места
Самофинансирање: 20 места

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Буџет: 30 места
Самофинансирање: 10 места

Наставак школовања, након завршене средње школе, представља једну од најважнијих одлука пред којом се налазиш. Како би што боље разумео све могућности које имаш на располагању, припремили смо кратак Водич за бруцоше и шта ми нудимо.

© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ